top of page
Základní dokumenty

Sazebník poplatků SBD Třinec

Smlouva o převodu družstevního podílu

Oznámení o převodu družstevního podílu, včetně prohlášení o vzájemném majetkovém vypořádání

Žádost o schválení podnájmu včetně smlouvy o podnájmu

Žádost o vyčíslení úvěru

Zápis z členské schůze, pozvánka

Protokol o předání funkce

Stanovy SBD Třinec

Volební řád 2015

Jednací řád 2015

Havarijní čísla

Aktuální seznam telefonních čísel pro případ nahlášení a odstranění havárií v Třinci a okolí

Aktuální seznam telefonních čísel pro případ nahlášení a odstranění havárií v Jablunkově

Požadavky oprav

Požadavek oprav - SBD

Požadavek oprav - SBD (excel)

Požadavek oprav - SVJ

Požadavek oprav - SVJ (excel)

Informace

Zajištění volných únikových cest ve společných prostorách domů

Umísťování předmětů na únikových cestách

Plíseň v bytech

Podmínky provedení zasklení lodžií

Výzva domovníkům

Tiskopisy

Žádost o stavební úpravy v bytě

Rozšíření žádosti o provedení stavebních úprav v bytě

Změna žádosti o provedení stavebních úprav v bytě

Žádost o prodloužení termínu provedení stavebních úprav v bytě

Směrnice SBD Třinec

2/2011 Nájemné z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

2/2011  Příloha - stanovení cen služeb

2/2016 Poskytování úvěrů na výměnu spotřebičů

Dohoda o provedení práce

Pracovní list

DPP SBD obecné 

DPP SBD domovníci

DPP SBD dozor výtahů

DPP SVJ obecné 

DPP SVJ domovníci

DPP SVJ dozor výtahů

bottom of page