top of page
OPBO
Organizačně právní a bytové oddělení
Alena Janiczková
Lenka Pindorová
Jana Kolarczyková
Vedoucí organizačně právního a bytového oddělení
Referent pro privatizaci a bytovou agendu
Organizačně správní referent
558 337 163
558 337 164
558 337 167

Nabízíme komplexní činnosti v oblasti správy bytových domů, které vám jako klientům SBD Třinec usnadní život:

 • organizace shromáždění / zasedání shromáždění

 • právní a metodické poradenství

 • organizační a administrativní činnosti

 • vedení členské evidence

 • pomoc při úpravách vlastnických práv k nemovitostem a pozemkům

 • právní poradenství při uzavírání smluv

 • vymáhání nedoplatků včetně zabezpečení soudního případně exekučního řízení

 • metodické vedení našich klientů

 • konzultace legislativních předpisů

 • přípravy prezenčních listiny

 • vedení hlasovacích protokolů, zajištění služeb notáře a následných zápisů a změn provedených zápisů ve veřejných rejstřících

 • konzultace změn stanov společenství vlastníků jednotek i bytových družstev

 • moderování zasedání shromáždění či členských schůzí

bottom of page