top of page
Nabídka poskytování služeb

SBD Třinec nabízí své dlouholeté zkušenosti spojené s výkonem správy společných částí domů, zajišťuje zejména:

  • činnosti spojené s údržbou a běžnými opravami domů, včetně pravidelných kontrol a revizí společných prostor a  zařízení domů

  • opravy a rekonstrukce domů včetně zajištění zpracování projektové dokumentace a stavebního povolení

  • pomoc při vyřizování úvěrových prostředků pro větší opravy na domech

  • vedení kompletního účetnictví (úpravy výše záloh na služby a způsobu plateb nájemného, zpracování ročního vyúčtování služeb, vedení agendy dlužníků, zpracování roční uzávěrky pro právnické osoby apod.)

  • vedení bytové agendy pro každou právnickou osobu

  • poskytování právních služeb v souvislosti s výkonem správy společných částí domů

bottom of page