top of page
Technický úsek
Šárka Janečková
Šárka Kawuloková
Jiřina Jadamusová
Edita Bojková
Vedoucí technického úseku
Org. investiční bytový technik údržby
Provozní referent
Energetik
558 337 180
558 337 183
558 337 182
558 337 185

V rámci technicko-provozní správy zajišťujeme:

 • provozní servis domu 

 • technickou analýzu objektu, technické prohlídky domů 

 • energetický management

 • vedení a archivace technické dokumentace domů v rozsahu potřebném k naší práci + další dokumentaci archivujeme dle požadavků klienta

 • úklid, údržba a oprava společných částí nemovité věci

 • opravy a rekonstrukce protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů

 • revize a opravy společných částí technických sítí, rozvodů elektrické energie, vody a odvodu odpadních vod, tepla včetně radiátorů a teplé vody, vzduchotechniky, přípojky vody, přípojky kanalizace, vstupních dveří a jiných výplní, zařízení pro příjem televizního a rozhlasového signálu a slaboproudých sdělovacích zařízení v domě a dalších technických zařízení podle vybavení domu

 • administrativní a operativně technické činnosti spojené se správou domu, včetně vedení příslušné technické a provozní dokumentace domu

 • další činnosti, které vyplývají pro společenství z právních předpisů a technických postupů spojených se správou domu

 • sjednávání a uzavírání dodavatelských smluv na dodávky energií a zajištění dalších služeb

 • příprava investičních akcí

 • organizace výběrových řízení

 • zajišťování odborné pomoci při získávání dotací ze státních i nestátních fondů

 • ​zajišťování odborného dozoru investora​​

bottom of page