top of page
Představenstvo

Ing. Ivo Twardzik

Mgr. Marcela Dobřanská

Bronislav Strokosz

Petr Sziliczai

Ing. Karel Kowalczyk

Marta Klodová

Iwona Pilch

předseda představenstva

místopředseda představenstva

místopředseda představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

Kontrolní komise (KK)

Ivo Gaszek

Zdeněk Olšový

Milena Geisslerová

​​předseda kontrolní komise

místopředseda kontrolní komise

člen kontrolní komise

Technická komise (TK)

Bronislav Strokosz​

Ing. Karel Kowalczyk

František Žák

Šárka Janečková

předseda technické komise

člen technické komise

člen technické komise

člen technické komise

Výběrová komise (VK)

Mgr. Marcela Dobřanská

Ing. Karel Kowalczyk

Eva Chlumová

František Žák

předseda výběrové komise

člen výběrové komise

člen výběrové komise

člen výběrové komise

předseda SA + domovníci

Komise pro řízení samospráv (KŘSA)

Ing. Ivo Twardzik

Mgr. Marcela Dobřanská

Šárka Janečková

předseda KŘSA

člen KŘSA

člen KŘSA

Ekonomická komise (EK)

Petr Sziliczai

Iwona Pilch

Kateřina Pindorová

předseda ekonomické komise

člen ekonomické komise

člen ekonomické komise

Obvodová komise Jablunkov

Světlana Martínková

Milena Geisslerová

Danuta Cieslarová

Marie Kluzová

Ing. Petr Heczko

předseda obvodové komise

člen obvodové komise

člen obvodové komise

člen obvodové komise

člen obvodové komise

bottom of page