top of page

19.8.2023

Shromáždění delegátů

Zápis z usnesení shromáždění delegátů konaného dne 15. června 2023 je k dispozici zde.

1.1.2023

Stavba roku

SBD Třinec získalo 2x třetí místo v soutěži Stavba roku 2022 vyhlašované statutárním městem Třinec v kategorii "Obnova fasád stávajících objektů a veřejných prostranství"

Více zde

1.7.2020

Povinnosti domovníka

V zájmu posílení správy a péče o bytový fond a zajištění hladkého provozu společných zařízení domů, pro plný a nerušený výkon práv všech bydlících domů vymezují se následující práva a povinnosti domovníků

Více zde

20.10.1959

Vznik SBD Třinec

Založení SBD Třinec a jeho stručná historie

Více zde

bottom of page