Představenstvo

Ing. Twardzik Ivo

Mgr. Dobřanská Marcela

Strokosz Bronislav

Sziliczai Petr

Ing. Kowalczyk Karel

Guzdek Miroslav, MBA

Pilch Iwona

předseda družstva

místopředseda družstva

místopředseda družstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

člen představenstva

Kontrolní komise (KK)

Krausová Gabriela, DiS.

Olšový Zdeněk

Gaszek Ivo

Geisslerová Milena

předseda kontrolní komise

místopředseda kontrolní komise

člen kontrolní komise

člen kontrolní komise

Technická komise (TK)

​Žák František

Ing. Kowalczyk Karel

Strokosz Bronislav

Bok Michal

Janečková Šárka

Zelinková Miluše

předseda technické komise

člen technické komise

člen technické komise

člen technické komise

člen technické komise

člen technické komise

Výběrová komise (VK)

Mgr. Dobřanská Marcela

Ing. Kowalczyk Karel

Gaszek Ivo

Žák František

zástupce KŘSA

předseda SA + domovníci

zaměstnanec správy - bez možnosti hlasovat

předseda výběrové komise

člen výběrové komise, člen představenstva

člen výběrové komise, 

člen výběrové komise, předseda technické komise

Komise pro řízení samospráv (KŘSA)

Ing. Ivo Twardzik

Mgr. Dobřanská Marcela

Janečková Šárka

předseda KŘSA

člen KŘSA

člen KŘSA

Ekonomická komise (EK)

Mgr. Dobřanská Marcela

Pilch Iwona

Pindorová Kateřina

předseda ekonomické komise

člen ekonomické komise

člen ekonomické komise

Obvodová komise Jablunkov

Olšový Zdeněk

předseda obvodové komise