květen
2021
11

Shromáždění delegátů proběhne formou per rollam 

Více informací naleznete zde

duben
2021
15

Opatření platná po skončení nouzového stavu – od 15. 4. 2021

Více informací naleznete zde

červenec
2020
1

V zájmu posílení správy a péče o bytový fond a zajištění hladkého provozu společných zařízení domů, pro plný a nerušený výkon práv všech bydlících domů vymezují se následující práva a povinnosti domovníků

Více informací naleznete zde

říjen
1959
20

Vznik SBD Třinec

Více informací naleznete zde