17.11.2021

Shromáždění delegátů

V úterý 16.11.2021 proběhlo shromáždění delegátů na kterém bylo zvoleno nové představenstvo a kontrolní komise SBD Třinec

1.7.2020

Povinnosti domovníka

V zájmu posílení správy a péče o bytový fond a zajištění hladkého provozu společných zařízení domů, pro plný a nerušený výkon práv všech bydlících domů vymezují se následující práva a povinnosti domovníků

20.10.1959

Vznik SBD Třinec

Založení SBD Třinec a jeho stručná historie