Organizačně právní a bytové oddělení

Janiczková Alena

Pindorová Lenka

Kolarczyková Jana

Vedoucí organizačně právního a bytového oddělení

Referent pro privatizaci a bytovou agendu

Organizačně správní referent

558 337 163

558 337 164

558 337 167

Nabízíme komplexní činnosti v oblasti správy bytových domů, které vám jako klientům SBD Třinec usnadní život:

 • organizace shromáždění / zasedání shromáždění

 • právní a metodické poradenství

 • organizační a administrativní činnosti

 • vedení členské evidence

 • pomoc při úpravách vlastnických práv k nemovitostem a pozemkům

 • právní poradenství při uzavírání smluv

 • vymáhání nedoplatků včetně zabezpečení soudního případně exekučního řízení

 • metodické vedení našich klientů

 • konzultace legislativních předpisů

 • přípravy prezenčních listiny

 • vedení hlasovacích protokolů, zajištění služeb notáře a následných zápisů a změn provedených zápisů ve veřejných rejstřících

 • konzultace změn stanov společenství vlastníků jednotek i bytových družstev

 • moderování zasedání shromáždění či členských schůzí