Hlavní strana >> Technické informace >> ROZHODNUTÍ předsedy družstva č.2/2012
 

zpět

ROZHODNUTÍ předsedy družstva č.2/2012

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY DRUŽSTVA
č. 2 / 2012

KE ZMĚNĚ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

SBD TŘINEC

V ČÁSTI TÝKAJÍCÍ SE

ODDĚLENÍ ÚDRŽBY BYTOVÉHO A NEBYTOVÉHO FONDU
(OÚBF)

ODDĚLENÍ DODAVATELSKO INVESTIČNÍHO
(ODI)


Vyňatek z rozhodnutí:
S platností ode dne 1.11.2012 byly vyjmuty z pravomoci OÚBF tyto činnosti:

a) Zajišování oprav a běžné údržby elektro v bytových jednotkách a společných prostorách domu.

b) Zajišování a provádění revizi a odstraňování závad z revizních zpráv vybraných technických zařízení v oblasti elektro.

c) Zajišování realizace rekonstrukcí elektroinstalací (bytové jednotky společné části domu) a vedení evidence rekonstrukcí elektroinstalací a revizních zpráv vybraných technických zařízení.

d) Zajišování vypracování projektových dokumentací a odborných posudků v oblasti elektro.

e) Zajišování výběrových řízení v oblasti elektroinstalací.
Tyto výše uvedené činnosti byly na základě Rozhodnutí č.2/2012 od 1.11.2012 předány do pravomoci a k zajišování Oddělení - dodavatelsko investičního.

 

 
  © 2021 PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz