Hlavní strana >> Profil SBD Třinec >> Organizační schéma/Kontakty
 

zpět

Organizační schéma/Kontakty

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPRÁVY SBD TŘINEC Předseda družstva
Sekretariát SBD Třinec                                                  tel  558 337 161

                                                                                   
                        
                                E-mail: info@sbd-trinec.cz Ekonomický úsek                                                                  558 337 168
Organizačně právně-bytové oddělení                                         558 337 163
Technický úsek                                                                     558 337 180
OS Jablunkov                                                                       558 357 204 EKONOMICKÝ ÚSEK(EÚ) 

  Vedoucí EÚ                                                                       558 337 168
  Kateřina PINDOROVÁ

   provozní účetní                                                                   558 337 173 

- provozní účetní-finanční                                                      558 337 172 

- všeobecná účetní                                                               558 337 176
   
- mzdová účetní - pokladní                                                    558 337 179 

         
- referent nájemu a úvěrových   operací                                   558 337 178                                                                                        
ORGANIZAČNĚ PRÁVNĚ-BYTOVÉ ODDĚLENÍ(OPBO)

V
edoucí OPBO                                                                                     558 337 163

  Alena JANICZKOVÁ                                                           

- referent pro privatizaci
    a bytovou agendu                                                            558 337 164

- organizačně- správní referent                                              558 337 167 

- sekretářka                                                                        558 337 161

- advokát                                                                            558 337 165TECHNICKÝ ÚSEK(TÚ)

vedoucí TÚ:                                                                                          558 337 180
 
Šárka JANEČKOVÁ                                                               774 484 203


Oddělení údržby bytového fondu (OUBF):


- organizačně investiční bytový technik údržby                         558 337 183

- energetik                                                                            558 337 185 

 
Oddělení dodavatelsko-investiční(ODI):

- stavební technik                                                                 558 337 182


OBVODOVÁ SPRÁVA JABLUNKOV (OS)
 Detašované pracoviště   
  vedoucí OS                                                                                      558 357 204
  Světlana MARTÍNKOVÁ                                                         774 484 202
                                                                                        
 
samostatný referent OS Jablunkov                                           558 357 204 

 

 
  © 2020 PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz