Hlavní strana >> Profil SBD Třinec >> Organizační schéma správy SBD Třinec / Kontakty
 

zpět

Organizační schéma správy SBD Třinec / Kontakty

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SPRÁVY SBD TŘINEC Předseda družstva
Sekretariát SBD Třinec                                                       tel  558 337 161

                                                                                   
                        
                                E-mail: info@sbd-trinec.cz Ekonomický úsek                                                                    558 337 168
Organizačně právně-bytové oddělení                                          558 337 163
Technický úsek                                                                      558 337 180
OS Jablunkov                                                                         558 357 204   EKONOMICKÝ ÚSEK(EÚ) 

  Vedoucí EÚ                                                                       558 337 168
  Kateřina PINDOROVÁ                                           vedouci.eu@sbd-trinec.cz

  provozní účetní                                                                    558 337 176
  Dana Panková                                                dana.pankova@sbd-trinec.cz

   
  provozní účetní-finanční                                                         558 337 172 
  Karla Szpyrcová                                           karla.szpyrcova@sbd-trinec.cz


  všeobecná účetní                                                                 558 337 174
  Monika Kropová                                                        najem@sbd-trinec.cz    

   
  mzdová účetní - pokladní                                                       558 337 179 
  Ivana Majtnerová                                               mz.uctarna@sbd-trinec.cz

  referent nájmu a úvěrových operací                                         558 337 178
  Regina Klusová                                              regina.klusova@sbd-trinec.cz

                                              

ORGANIZAČNĚ PRÁVNĚ-BYTOVÉ ODDĚLENÍ(OPBO)

V
edoucí OPBO                                                                                       558 337 163

Alena JANICZKOVÁ                                         alena.janiczkova@sbd-trinec.cz              

referent pro privatizaci
bytovou agendu                                                                   558 337 164
Lenka Pindorová                                              lenka.pindorova@sbd-trinec.cz

organizačně- správní referent                                                     558 337 167
Jana Kolarczyková                                          jana.kolarczykova@sbd-trinec.cz


sekretářka                                                                               558 337 161
Miluše Zátopková                                                                 info@sbd-trinec

externě advokát                                                                       558 337 165
JUDr. Zbyhněv Zubek                                             zubek.zbyhnev@gmail.com
TECHNICKÝ ÚSEK(TÚ)

vedoucí TÚ:                                                                   558 337 180 / 774 484 203
Šárka JANEČKOVÁ                                            sarka.janeckova@sbd-trinec.cz                                      

Oddělení údržby bytového fondu (OUBF):

organizačně investiční bytový technik údržby                                 558 337 183
Šárka Kawuloková                                          sarka.kawulokova@sbd-trinec.cz

energetik                                                                                558 337 185
Edita Bojková                                                     edita.bojkova@sbd-trinec.cz


oddělení dodavatelsko-investiční(ODI):

provozmí referent                                                                      558 337 182
Halina Macurová                                              halina.macurova@sbd-trinec.czOBVODOVÁ SPRÁVA JABLUNKOV (OS)
 Detašované pracoviště   
 vedoucí OS                                                                  558 357 204 / 774 484 202
 Světlana MARTÍNKOVÁ                               svetlana.martinkova@sbd-trinec.cz                             
                                                                                   
samostatný referent OS Jablunkov                                              558 357 204 
Jana Stryczková                                             jana.stryczkova@sbd-trinec.cz

 

 
  © 2021 PS Media s.r.o.  -  powered by redakce-online.cz